WORD VRIEND VAN HET WITTE KASTEEL

HARTELIJK WELKOM OP DE PAGINA VRIENDEN VAN HET WITTE KASTEEL
Dankzij de vrijwilligers, sponsoren, Vrienden en de verkregen subsidies staat het kasteel weer te stralen.

Om het landgoed voor de toekomst echter ook in stand te kunnen houden hebben we uw hulp hard nodig. Daarom nodigen we u van harte uit om Vriend te worden van Het Witte Kasteel. Als Vriend bent u dé ambassadeur van het kasteel, ondersteunt u de instandhouding van het culturele erfgoed en promoot u activiteiten en evenementen die hier plaatsvinden.

ALS VRIEND VAN HET KASTEEL HEEFT U EEN STREEPJE VOOR
Met uw donatie steunt u het onderhoud van Landgoed Het Witte Kasteel en daarvoor organiseren wij een aantal speciale activiteiten voor onze unieke vriendengroep. Het landgoed biedt u als Vriend een bijzondere ontmoetingsplaats. Een plaats waar u ongedwongen bijeen kunt komen met andere vrienden. Onze Vrienden zien Landgoed Het Witte Kasteel als dé ultieme plek in de regio om samen te genieten van natuur, cultuur, evenementen en sociale activiteiten.

Als Vriend geniet u van speciale voordelen en er worden regelmatig activiteiten (informatief, cultureel, ontspannend, sociaal en muzikaal) georganiseerd.

VRIENDEN VAN HET WITTE KASTEEL ZIJN ONZE AMBASSADEURS
Uw actieve betrokkenheid werkt aanstekelijk voor nieuwe Vrienden. Ons motto is daarom: ‘Maak van uw vrienden onze vrienden’.

VRIEND WORDEN!
Om Vriend van Het Witte Kasteel te worden zijn er drie Vriendenpakketten samengesteld, waarvoor u zich kunt aanmelden:

ZONNEKONING LODEWIJK XIV – Jaarbijdrage v.a. € 25,– per persoon

  1. Rondleiding: U kunt 1x per jaar deelnemen aan een historische rondleiding voor 2 personen (op inschrijving, zie jaarprogramma). Daarbij is tevens aandacht voor de uitgevoerde restauraties.
  2. Nieuwsbrief en evenementenagenda: Als Vrienden ontvangt u regelmatig nieuwsbrieven en evenementenagenda’s met wetenswaardigheden van Landgoed Het Witte Kasteel. Tevens kunt u gebruik maken van speciale vriendenaanbiedingen, zoals korting op evenementen en bestedingen in zondagcafé Het Koetshuis.

KAREL V – Jaarbijdrage v.a. € 50,– per persoon

  1. Rondleiding: U kunt 1x per jaar deelnemen aan een historische rondleiding voor 2 personen (op inschrijving, zie jaarprogramma). Daarbij is tevens aandacht voor de uitgevoerde restauraties.
  2. Nieuwsbrief en evenementenagenda: Als Vriend ontvangt u regelmatig nieuwsbrieven en evenementenagenda’s met wetenswaardigheden van Landgoed Het Witte Kasteel.Tevens kunt u gebruik maken van speciale vriendenaanbiedingen, zoals korting op evenementen en bestedingen in zondagcafé Het Koetshuis.
  3. Vriendenontmoeting: U wordt uitgenodigd op een jaarlijkse, sfeervolle KAREL V bijeenkomst op Het Witte Kasteel.

NAPOLEON – Jaarbijdrage v.a. € 100,– per persoon

  1. Rondleiding: U kunt 1x per jaar deelnemen aan een historische rondleiding voor 2 personen (op inschrijving, zie jaarprogramma). Daarbij is tevens aandacht voor de uitgevoerde restauraties.
  1. Nieuwsbrief en evenementenagenda: Vrienden ontvangen regelmatig nieuwsbrieven en evenementenagenda’s met wetenswaardigheden van Landgoed Het Witte Kasteel. Tevens ontvangt u speciale vriendenaanbiedingen, zoals korting op evenementen en bestedingen in zondagcafé Het Koetshuis.
  1. Vriendenontmoeting: U wordt uitgenodigd op een jaarlijkse sfeervolle NAPOLEON bijeenkomst op Het Witte Kasteel.

Indien u gebruik maakt van één van deze mogelijkheden, draagt u bij aan het behoud van cultureel erfgoed Het Witte Kasteel.

AANMELDING
Wilt u zich aanmelden als Vriend? Vraagt u dan het aanmeldingsformulier op door een mail te sturen naar: vrienden@hetwittekasteel.nl. De formulieren liggen ook voor u klaar in Het Koetshuis (elke zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur).
Wij vragen u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen en te retourneren aan: Stichting Het Witte Kasteel, Kasteellaan 20B, 5175 BD Loon op Zand. Na ontvangst sturen wij u een bevestiging, bij voorkeur per e-mail.

ANBI STATUS
Stichting Het Witte Kasteel heeft de ANBI-status (Algemeen Nut Beogende Instelling). Wanneer u Vriend wordt van Het Witte Kasteel, wordt uw schenking gebruikt voor het in standhouden van het landgoed. U kunt uw gift aan onze stichting – onder bepaalde voorwaarden – als aftrekpost opnemen in uw belastingaangifte. Daarmee verkrijgt u mogelijk een financieel voordeel. Indien u maximale aftrek wenst, dus zonder drempel of maximaal bedrag, hebben wij voor u een passend aanmeldingsformulier, op basis van “belastingvoorwaarden periodieke giften”, beschikbaar. Het aanmeldingsformulier kunt u opvragen door een mail te sturen naar: vrienden@hetwittekasteel.nl. De formulieren liggen tevens voor u klaar in Het Koetshuis (elke zondag geopend van 11.00 tot 17.00 uur).

Wij verheugen ons erop u als nieuwe Vriend van Het Witte Kasteel te begroeten. Alvast bedankt!

Mocht u nog vragen hebben of met ons willen afstemmen, dan ontvangen wij bericht graag via ons mailadres: vrienden@hetwittekasteel.nl

JAARPROGRAMMA 2019 VOOR DE VRIENDEN VAN HET WITTE KASTEEL
Nader te bepalen              Jaarlijkse sfeervolle KAREL V bijeenkomst
Nader te bepalen              Jaarlijkse sfeervolle NAPOLEON bijeenkomst

NEEM CONTACT OP